మనం తెలుగువారమండీ  (Author: విశ్వనాథ రెడ్డి)

మనం తెలుగువారమండి..!

మనమే...తెలుగువారమండి..!!

అజంత భాషగ ప్రసిద్ధి కెక్కిన అనంత రీతుల కీర్తిని పొందిన

అమ్మ లాంటి ప్రేమ ఉన్న అందమైన భాష మనది..!

కపుల కలం గళం పలుకు కమ్మనైన భాష మనది..!!

కలకాలం మనమంతా కలిసి మెలిసి ఉండాలని.!

కలలుగన్న ఆ ఊహే ఒక కమ్మని తలంపు..!!

కుల మతాల కుత్సితాల కుడ్యాలను ఛేదించి

కూడినపుడు సమస్యలకు ఒక చక్కని ముగింపు..!!

అనురాగం, ఆప్యాయత హృదయంలో నిండాలి..!

ఉత్సాహం, ఉత్తేజం..ఊపిరి గా ఉండాలి..!!

సహకారం సమభావం సయోధ్యతో కలవాలి..!

అన్యోన్యత ఆప్యాయత అయోధ్యగా నిలవాలి..!!

అది మనసును కదిలించే దీవెన...!

అదే మనిషిని గెలిపించే భావన..!!

మనం..మనమందరం...

మన లోపలి దీపాలని వెలిగిద్దాం..!

అశేష వైషమ్యాలను అసూయా చీకట్లను..తొలగిద్దాం..!!

మనం..తెలుగువారమండి..!

మనమే తెలుగువారమండి..!!

0 Comments

Telugu Jyothi Ugadi 2024

2024-26 తెలుగు కళా సమితి కార్యవర్గం (మా సమాచారం)


సంపాదకుని మాట! (సంపాదకీయం)


అధ్యక్షుని కలం నుండి… (TFAS అధ్యక్షుని సందేశం)


New York Life Insurance (Advertisement)


2022-2024 TFAS కార్యవర్గ విజయాలు (మా సమాచారం)


Free health camp by TFAS for Edison community (TFAS కార్యక్రమాలు)


బాపు, రమణలతో నా తీపి గురుతులు... (కథలు)


ఒక కవిత (కవితలు)


విశ్వరూపం (కవితలు)


తెలుగు సౌరభం (కవితలు)


సంక్రాంతి హేల (కవితలు)


పశ్చాత్తాపం (కథలు)


కాంతి (కథలు)


రాతి గుండెలు (కథలు)


మేమింకా అక్కడే ! (కవితలు)


రైతు మిత్రుల కథ (కథలు)


శిశిరంలో వసంతం (కథలు)


సాన పెట్టని వజ్రం (కవితలు)


మారిన శీతాకాలం (కథలు)


వెలుతురు పంట (కవితలు)


కొత్త చేతులు మొలకెత్తాలి (కవితలు)


గర్భస్థ శిశువు (కవితలు)


వృద్ధాప్యం ఎంత దయలేని దండనో (కవితలు)