పెసరట్టు ఉప్మా (కథలు)

“మగవాళ్ళు ధోవతి, ఉత్తరీయం, ఆడవాళ్లు చీర ధరించ-టం, సంక్రాంతికి గొబ్బెమ్మలు పెట్టడం జ్ఞాపకాలను పంచుకో-డం, సామాన్య వ్యవహార నిర్వహణకు సరిపడినంత తెలుగు-భాష ను మరచిపోకుండావుండటం....

పూర్తి కథనాన్ని వీక్షించండి

మనం తెలుగువారమండీ (కవితలు)

మనం.. మనమందరం... మన లోపలి దీపాలని వెలిగిద్దాం..! అశేష వైషమ్యాలను అసూయా చీకట్లను.. తొలగిద్దాం..!!

పూర్తి కథనాన్ని వీక్షించండి

వందనం! అభివందనం!! (కవితలు)

తల్లి తండ్రులను, పెరిగిన ఊరిని,అన్నిటిని వదిలి దేశమాత సేవకై తరలిపోతావు... భార్యాపిల్లలను కూడా వదిలి సుదూరాలలో సేవలు చేస్తుంటావు... అల్లర్లు ,ముచ్చట్లు చూడకుండానే ఎదిగిన పిల్లలని చూసి ఆశ్చర్యపోతావు

పూర్తి కథనాన్ని వీక్షించండి

తెలుగుతనం (కవితలు)

అవధానాలూ ప్రవచనాలు తీరుబడిని మంచి కాలక్షేపాలు ...

పూర్తి కథనాన్ని వీక్షించండి

ఎల్లలు దాటిన తెలుగుతనం (కథలు)

తెలుగు తనం ప్రతి రోజూ ప్రతి ఇంటా మన అలవాట్లు, పండుగలు, ఆచార వ్యవహారాలు, సంప్రదాయాలు, పరిసరాలు, పాడిపంటలు, ప్రకృతి, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఇలా ఎన్నో విషయాలతో ముడిపడి ఉంది.

పూర్తి కథనాన్ని వీక్షించండి

చీఛీ (కవితలు)

‘యత్ర నార్యస్తు పూజ్యంతే‘...

పూర్తి కథనాన్ని వీక్షించండి

Please Note

Authors can submit articles by registering on this website. In case of any issues with registration, contact through the email editor@telugujyothi.com You can also send your articles to the email address -  editor@telugujyothi.com